Festiwal

L`ART FESTIWAL 2023 ODBĘDZIE SIĘ W 7 października 2023 ROKU

Czym jest L`ART Festiwal?

L`ART to przede wszystkim surowa, niefałszowana sztuka. To wszystkie formy tworzone profesjonalnie i nieprofesjonalnie, niekonwencjonalnie i konwencjonalnie, spontanicznie i planowane. Nasz festiwal jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Podczas L`ARTu młodzi ludzie otrzymują wsparcie bezpośrednio od artystów. To przy ich boku rozwijają swoje pasje i otrzymają impuls do samorozwoju i twórczej pracy. 

W ten sposób powstaje sieć społeczna wśród uczestników, dzięki której wszyscy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, a także wszyscy mają możliwość rozwijania różnych umiejętności. Bezpośredni i aktywny kontakt ze sztuką i kulturą jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci i młodzieży poza środowiskiem, w którym żyją, to właśnie ona najbardziej działa na rozwój systemu wartości i postaw. Pozwala również młodemu człowiekowi na bezpośredni kontakt z nieznanymi mu sytuacjami i uczuciami, pozwala mu je oswoić, a jednocześnie uwrażliwia na drugiego człowieka. Jest to w naszym przekonaniu nauka człowieczeństwa w pełnym wymiarze znaczeniowym tego słowa.

Naszym głównym celem jest wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi i spotkanie z nim w akcie sztuki w przestrzeni miejskiej. Popularyzujemy sztukę w mniejszych miejscowościach, które na co dzień nie mają szansy na pełne uczestnictwo w życiu artystycznym. Chcemy z roku na rok docierać do coraz większej liczby miast, a ostatecznie stworzyć pierwszy tego typu w Polsce objazdowy festiwal.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023

 
Skip to content