Aktualizujemy!

Pracujemy nad L`ART 2014. Wszystkie aktualności zostaną wprowadzone wkrótce! Jeżeli chcesz być na bieżąco dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/423356437767979/ L`ART 2014 już 28 sierpnia ! 😉 Zapraszamy!

L`ART to przede wszystkim surowa, niefałszowana sztuka. To wszystkie formy tworzone profesjonalnie i nieprofesjonalnie, niekonwencjonalnie i konwencjonalnie, spontanicznie i planowane. Nasz festiwal jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Podczas L`ARTu młodzi ludzie otrzymują wsparcie bezpośrednio od artystów. I to przy ich boku rozwijają swoje pasje i otrzymają impuls do samorozwoju i twórczej pracy. W ten sposób powstaje sieć społeczna wśród uczestników, dzięki której wszyscy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, a także wszyscy mają możliwość rozwijania różnych umiejętności. Bezpośredni i aktywny kontakt ze sztuką i kulturą jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci i młodzieży poza środowiskiem, w którym żyją, to właśnie ona najbardziej działa na rozwój systemu wartości i postaw. Pozwala również młodemu człowiekowi na bezpośredni kontakt z nieznanymi mu sytuacjami i uczuciami, pozwala mu je oswoić, a jednocześnie uwrażliwia na drugiego człowieka. Jest to w naszym przekonaniu nauka człowieczeństwa w pełnym wymiarze znaczeniowym tego słowa. Sztuka pozwala również na pełne wyrażanie siebie, daje ona narzędzia do samorozwoju, do radzenia sobie z problemami, do lepszego poznania i zrozumienia świata. Ten wymiar społeczny propagowania i upowszechniania wartości, które stwarzają dla społeczeństwa artyści – jest dla nas wszystkich bardzo ważny i wpływa na poziom kultury i historię narodu, państwa. L`ART jest naszą formą buna zaistniałą sytuację w dzisiejszej sztuce. Z naszym projektem już po raz drugi chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Pragniemy dać materiał i przestrzeń, którą młodzież i artyści będą mogli przetworzyć i wykorzystać jak zechcą. Damy im to, do czego dąży świat- damy im sztukę na wyciągnięcie ręki. L`ART jest realizowany przez nas po raz drugi. Ubiegłoroczna pilotażowa edycja nauczyła nas – młodzież biorącą udział w przygotowaniach, jak ważna jest sztuka i jak wiele dzięki tworzeniu festiwalu zyskujemy. Czas przygotowań do festiwalu stał się dla nas życiową nauką, a dni wydarzeń naszą wypowiedzią na temat współczesnego świata i potrzeby współpracy. Chcemy kontynuować i rozszerzać nasze działanie, gdyż czujemy jak ważne jest dla nas i naszej małej ojczyzny.

Skip to content