Dział Film

PRZEGLĄD FILMOWY „PÓŁKOWNIKÓW”

Ukazanie historii Żołnierzy Wyklętych

Półkownik to film, którego rozpowszechnianie zostało uniemożliwione przez cenzurę prewencyjną w Polsce okresu komunizmu – PRL-u. Nazwa pochodzi od sposobu przechowywania tego rodzaju filmów (w metalowych futerałach, zawierających taśmę zwiniętą w szpule) na półkach magazynowych. Niedopuszczanie do ich rozpowszechniania było częścią działań cenzury w PRL-u.

 Pokazem szczególnym ma być prezentacja cenzurowanego filmu Historia Roja, którego tematem  są Żołnierze Wyklęci, bohaterowie narodowi dotknięci cenzurą.

 W programie:

•       8 seansów filmowych (dokument, film fabularny);

•       spotkanie z historykami oraz reżyserem Jerzym Zalewskim;

„Wieczór z półkownikiem” ma być lekko podaną historią Polski okresu 1945-1990.  Historią, która była niewygodna dla władz PRL-u, a o której bardzo mało się mówi w mediach czy podczas zajęć szkolnych. To ma być wieczór budujący tożsamość i dumę narodową, której tak bardzo brakuje obecnie młodym Polakom.

Dodaj komentarz

Skip to content