Regulamin

Nie respektujemy osób, które nadwyrężają dobro organizatorów i chcą psuć wspólne dzieło. Cytując: Jeden cham jest w stanie zepsuć zabawę kulturalnych ludzi. Jeden kulturalny człowiek to za mało, by podnieść poziom zabawy chamów. ” — Kapuściński.

REGULAMIN FESTIWALU L’ART W NIEMCACH

13 września 2020

       I.            Regulamin dotyczy uczestników Festiwalu L’ART 2020 Niemce Bez Granic, nazywanego dalej Imprezą, organizowanego przez Fundację My Evergreen i Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach, nazywanych dalej Organizatorem.

II.            Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy zobowiązana jest stosować się do poniższego regulaminu

 1. Impreza ma charakter otwarty, kierowana jest do mieszkańców gminy Niemce oraz okolic, jak również dla letników i turystów. Wstęp na nią jest wolny.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów.
 3. Na teren Imprezy nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub
  podlegające kwarantannie. 
 4. Przed wejściem na teren Imprezy w wyznaczonych miejscach każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. 
 5. Wejście i przebywanie na terenie Imprezy możliwe jest z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości między osobami. 
 6. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są:
 • zdezynfekować ręce przed wejściem na teren Wydarzeń 
 • zakrywać usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą ochronną) przez cały okres przebywania na terenie Wydarzeń, chyba że możliwe jest zachowanie dystansu 1,5 metra odległości od innych uczestników wydarzenia;
 • uczestnicy Wydarzeń oczekujący na wejście na widownię zobowiązani są do zachowania 1,5 metra odległości od innych oczekujących lub zakrywania ust i nosa.

7. Osoby oczekujące na wejście na teren Imprezy, powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń.

8. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na terenie Imprezy.

9. Organizator ma prawo utrwalać i rozpowszechniać materiały rejestrujące Imprezę (zdjęcia, filmy, nagrania) dla celów dokumentacji, promocji i reklamy. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne ze zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, bez każdorazowego ich zatwierdzania.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

11. Zabrania się wnoszenia na teren festiwalu:

 • broni i ostrych narzędzi;
 • materiałów pirotechnicznych;
 • materiałów wybuchowych;
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • napojów alkoholowych;
 • napojów w pojemnikach szklanych i metalowych;
 • innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie.
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Imprezy.

12. Organizatorzy mają prawo nie wpuścić na teren imprezy osób:

 • nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających;
 • agresywnych, stwarzających zagrożenie dla innych.

13. Organizatorzy oraz Służby Porządkowe mają prawo wyprosić z terenu Imprezy osoby podejmujące i prowadzące działania, które Organizator uzna za niebezpiecznie i stwarzające zagrożenie dla innych, zakłócające harmonogram imprezy lub utrudniający jej prawidłowy odbiór.

14. Uczestniczy imprezy zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe oraz Organizatorów.

15. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

16. Opiekę medyczną zapewniają wolontariusze, którzy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy oraz patrol medyczny.

17. Teren imprezy jest monitorowany.

18. Regulamin dostępny jest na stronach:

http://www.lart.art.pl/regulamin 

Dodaj komentarz

Skip to content